Reglement: 8-ball

Het spel

Het doel van het spel is dan wel bal 1 tot en met 7 (hele) of bal 9 tot en met 15 (strepen) en vervolgens de zwarte 8-ball in de pockets te spelen. Alle ballen moeten voor de 8-ball gepot worden.
De ballen worden opgelegd met de voorste bal op de footspot, de 8-ball in het midden en op de hoeken links en rechts een hele en een streep.
De speler die de toss gewonnen heeft mag opstoten, waardij hij de witte bal op of achter de afstootlijn op het pack dient te spelen. Hierbij dient een bal gepot te worden of tenminste 4 ballen richting de kopband worden gespeeld.
Worden er bij de break 1 of meerdere ballen gepot mag de speler doorgaan, zoniet is het de beurt aan zijn tegenspeler. Bij de break hoeft niet gecalled te worden.
Bij het eerste shot na de break is het altijd open table, dit wil zeggen dat nog niet bepaald is wie de hele of strepen gaat spelen. Dit is ook zo als een speler één of meerdere ballen heeft gepot tijdens de break. De keuze wordt pas bevestigd wanneer een speler na de break een bal correct heeft gepot. Zolang het open table is hoeft een speler niet eerst een hele of streep raken en mag hij zelfs via de 8-ball een andere bal callen.
Wordt tijdens de break de 8-ball gepot, dan mag de speler die gestoten heeft bepalen of hij opnieuw wil breaken od fat de 8-ball terug op de spot wordt geplaatst.
Verdwijnt de witte bal bij de break van tafel, dan krijgt zijn tegenspeler een ball-in-hand achter de opstootlijn. Dit is alleen zo direct na de break.

Fouls (fouten)

  • De witte speelbal of een objectbal uit de tafel stoten.
  • De speelbal met iets anders dan de pomerans raken.
  • De speelbal twee keer raken.
  • De speelbal duwen in plaats van stoten.
  • Geen band raken nadat een objectbal geraakt is (zonder dat een bal in een pocket verdwijnt).
Een foul wordt altijd bestraft met een ball-in-hand, de speelbal mag op elke plaats op de tafel worden neergelegd. Een speler mag nooit 2 keer.
Ballen die van tafel zijn verdwenen, danwel gepot met een foul of uit de tafel gesprongen, komen niet terug.
Alle ballen moeten vooraf worden 'gecalled', dit wil zeggen dat een speler tevoren moet aangeven welke bal hij in welke pocket gaat spelen. Hij hoeft niet uit te leggen hoe, dus via welke banden of andere ballen. Als hij mist mag hij dezelfde bal in de volgende beurt in een andere pocket callen. Valt de bal in een verkeerde pocket, dan blijft deze weg maar gaat de beurt wel over. Dit is geen foul.
De beurt eindigt als een speler een bal mist of een foul maakt.

Een speler verliest het frame

  • Als hij een foul maakt terwijl hij de 8-ball pot.
  • Als hij de 8-ball in dezelfde pocket stoot als waarin hij de laatste objectbal van zijn groep pot.
  • Als de 8-ball van de tafel springt.
  • Als de 8-ball in een andere pocket valt dan aangeduid.
  • Als de 8-ball wordt gepot terwijl dit niet de gecallde bal was.


Gert Pellin EZ, Gert Pellin 11 augustus, 2022
Deel deze post
Reglement: Golfbiljart